Lise Feirud

Førsteamanuensis

Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen (6313)
Førsteamanuensis i markedsføring ved HSN Handelshøyskolen, med doktorgrad innen markedsføring fra University of Melbourne. Min forskning er innenfor interorganisatoriske relasjoner, med spesiell fokus på dynamiske kapabiliteter og minimering av opportunisme. Jeg underviser og veileder på bachelor- og masternivå, og har erfaring med å holde foredrag og kurs for næringslivet.

Ansvarsområder

 

Emneansvar for 

  • Executive Master of Management i Strategi
  • Kommunikasjon og påvirkning
  • Opplevelsesøkonomi

 

Kompetanse

 

Undervisning:

  • Strategisk ledelse og etikk på bachelor- og masternivå
  • Kommunikasjon og påvirkning
  • Opplevelsesøkonomi
  • Lokal- og regional handel (varehandelsledelse)

Forskningsgruppe:

  • Marketing Management

 

CV

 

Utdannelse                                                                                                                                                                 
1999 – 2004  Ph.D. Economics and Commerce (Marketing), University of Melbourne, Australia

Ph. D. Thesis (2004): "The Effect of Static and Dynamic Safeguarding Mechanisms on Relationship Behaviours and Performance Outcomes"

1997 – 1999 Master of Marketing Management with Honours, Griffith University, Australia

Master Thesis (1999): "Product and Brand Placements in Movies - Effect on Consumer Memory and Brand Effect"

1987 – 1995 Diplomøkonom, Handelshøyskolen BI (deltidsstudier)

 

Konferansepapers og -presentasjoner 
 "The Complementary Nature of Qualification and Monitoring - Safeguarding Marketing Channels" (http://anzmac.info/conference/2001/anzmac/AUTHORS/pdfs/Feirud.pdf), Lise Feirud, Simon Bell, Robert Widing II and Jan Heide, (Australian and New Zealand Marketing Academy)  ANZMAC 2001, Albany, Australia 
 
"Safeguarding Channel Relationships: Qualification Procedures and Monitoring" Lise Feirud, Robert Widing, Simon Bell, University of Melbourne, European Marketing Academy (EMAC) 2001, Bergen, Norway 
 
"A Field Experiment Comparing Ambush and Cause Related Marketing Ad Appeals"  Mizerski, Richard, Katherine Straughn Mizerski, Orin Sadler, Victoria Hodgson and Lisa Feirud (1999),  American Marketing Association Summer Educator's Conference, San Francisco, USA 
 
"The Effects of Cigaret Product and Brand Placements in a Movie" (http://anzmac.info/conference/1998/Cd_rom/Feirud250.pdf), Feirud L. and Mizerski D., (Australian and New Zealand Marketing Academy) ANZMAC 1998, Dunedin, NZ 

Publikasjoner