Lise Katrine Jepsen Trangsrud

Stipendiat

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen (15011)
For tiden er jeg ansatt som stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge hvor jeg forsker på friluftsliv, natur og psykisk helse. Mitt nåværende prosjekt omhandler friluftsliv og naturopplevelser hos personer med spiseforstyrrelser, herunder hvilken betydning dette har, og hvordan det oppleves som en del av deres Recovery-prosesser. I prosjektet utforsker jeg friluftsliv og naturopplevelser med et fokus på hva som bidrar til å fremme positiv helse gjennom å se på individers mestringsstrategier i et hverdagsperspektiv.

Ansvarsområder

Stipendiat og ansvarlig for forskningsprosjektet «Friluftsliv og naturopplevelser hos personer med spiseforstyrrelser».

Kompetanse

Undervisning

Forskning

CV

Se linkedIn profil: www.linkedin.com/in/lise-trangsrud-72531aa1

Publikasjoner

Mastergradsavhandling

Trangsrud, L. (2012). Friluftsliv for ungdom med minoritetsbakgrunn. Symbolsk makt og norskhetskapital. Mastergradsoppgave i idretts- og friluftslivsfag. Høgskolen i Telemark.

Bøker

Heide, T., Planke, T., Trangsrud, L. K. J., Nygren, A., & Forbundet, k. (2017). Lær å seile åpen tradisjonsbåt. Oslo: Flyt forl. I samarbeid med Forbundet kysten.

Annet

Trangsrud, L. (2015). Nå kjenner jeg at jeg lever! - Friluftsliv som en vei til danning. Folkehøgskolen, 03/15.

Trangsrud, L. (2015). Du kan ikke jobbe med friluftsliv, eller? Friluftsliv, 01/15

Trangsrud, L. (2015). Drømmestudiet i friluft. Friluftsliv, 01/15.

Trangsrud, L. (2014). Søsken gjennom godt og vondt. ROSinfo, 02/14.

Trangsrud, L. (2014). Finnskogleden – helt på grensen. Finnskogvandrer´n, 01/14.

Medvirkende til:

Sanda, S. B. (2012) FRI! Fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Bergen: ROS Rådgivning om Spiseforstyrrelser.