Liv Gjems

Professor / Emerita

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-8)
Liv Gjems Professor i pedagogikk, dr. polit fra Universitetet i Oslo

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner