Liv Gjems

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-8)
Liv Gjems Professor i pedagogikk, dr. polit fra Universitetet i Oslo

Ansvarsområder

Faglig ansvarlig for master i pedagogikk i samarbeid med professor Halvor Bjørnsrud

Faglig ansvarlig for studieemne vitenskapsteori og forskningsmetode på master i pedagogikk, i samarbeid med professor Halvor Bjørnsrud

Faglig ansvarlig for fordypning i spesialpedagogikk på master i pedagogikk. Fordypningen i spesialpedagogikk har fire studieemner.

Kompetanse

CV

Publikasjoner