Liv Gjems

Professor

Faculty of Humanities, Sports and Educational Science
Department of Educational Science
Campus Vestfold (C2-8)
Liv Gjems Professor i pedagogikk, dr. polit fra Universitetet i Oslo

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner