Liv Hanson Ausland

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (C2-58)
Liv Hanson Ausland er førstelektor innen helsefremmende arbeid. Utdannet cand. polit. i sosiologi fra 1986. Hun har bred erfaring innen undervisning og veiledning, og i å lede forsknings og utviklingsprosjekter innen privat og offentlig sektor. Spsiell kompetanse innen kartlegging og utvikling av helsefremmende arbeid generelt, og helsefremmende arbeidsplasser spesielt. Fagområdene er helsefremmende arbeid, helsefremmende arbeidsplasser, organisasjonsutvikling, seniorpolitikk i arbeidslivet, aksjonsforskning og aksjonslæring.

Ansvarsområder

 • Faggruppeleder for helsefremmende arbeid ved institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
 • Programkoordinator for masterstudium i helsefremmende arbeid
 • Undervisning og veiledning på masterstudiet i helsefremmende arbeid
 • Emneansvarlig for masterfordypningen "Arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser"
 • Emneansvarlig for faget "Praktiske metoder innen helsefremmende arbeid"
 • Forsknings og utviklingsarbeid innen helsefremmende arbeid

Kompetanse

 • Helsefremmende arbeidsplasser
 • Kompetanse i å tilrettelegge og lede medvirkningsbasert utviklingsarbeid i offentlig og privat sektor
 • Aksjonsforskning
 • Aksjonslæring
 • Seniorpolitikk i arbeidslivet
 • Veiledningskompetanse
 • Undervisningskompetanse
 • Forskning og utredning innen helsefremmende arbeid og samfunnsvitenskap

CV

Publikasjoner