Liv Kirsti Brunstad

Liv Kirsti Brunstad

Universitetslektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-116)

Ansvarsområder

  • Underviser og veileder bachelorstudenter innen økonomisk analyse og samfunnsøkonomi
  • Faglig utviklingsarbeid på instituttet
  • Bidrar i analyser av studietilbudet

Kompetanse

  • Matematikk grunnfag DH Molde (1985)
  • Ex.phil Univeristetet i Bergen (1985)
  • Høgskolekandidat øk/adm DH Molde (1987)
  • Siv.øk NHH (1991)
  • Master of management; prosjektledelse, kvalitetesledelse, ledelse BI (2007)
  • Kurs i multivariate analyser NTNU (2013)
  • Høgskolepedagogikk Høgskolen i Østfold (2012)

CV

Publikasjoner