Liv Marie Leirvåg

Liv Marie Leirvåg

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15017)