Live Kaasa

Universitetslektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-135)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Kaasa, Live.
Sykepleie til pasienter som skal opereres. I: Knutstad (red) Sykepleieboken 3 : Utøvelse av klinisk sykepleie. Cappelen Damm Akademisk. 2. utgave 2013 ISBN 978-82-02-410033-9 s. 36-103