Live Rykkje Lindgård

Rådgiver

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Seksjon for studentstøtte og karrieretjenester
Campus Ringerike (A 404)
Studentrådgiver/karriereveileder

Ansvarsområder

Veiledning innenfor studiemestring og karriereveiledning

Verneombud - Campus Ringerike

Kompetanse

Master i karriereveiledning

Publikasjoner