Lovise Søyland

Lovise Søyland

Stipendiat i pedagogiske ressurser

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (M-317)
Jobbet som underviser og forsker ved universitetet siden 2011. PhD-stipendiat siden desember 2016 med prosjektet: Grasping Materialities Sense-making through Explorative Interactions with Materials and Digital Technologies

Ansvarsområder

Medlem av forskegruppenene:

Kunstnerisk utviklingsarbeid
Embodied Making and Learning
Læring, læringsdesign og digitale medier (LÆDIME)

Underviser i fordypningsstudiet Material og digital utforsking i barnehagelærerutdanning og i kunst og håndverk i grunnskolelærerutdanning.

Kompetanse

Aktiv forsker innen områdene materialitet, skapende arbeid med materialer og digitale teknologier og embodied cognition teorier.

CV

Utdanning:

2016-2020 Nasjonal forskeskole for lærerutdanning

2017 PhD-kurs i Pedagogiske ressurser og læreprosesser, Universitetet i Sørøst-Norge

2017 PhD-kurs i Arts-based research in education and culture, Universitetet i Sørøst-Norge

2016 PhD-kurs i Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodologi, Universitetet i Sørøst-Norge

2016 PhD-kurs i Arts-based Research Processes and Methodologies, Universitetet i Stavanger

2004-2006 Mastergrad i design, kunst og håndverk, Høgskolen i Telemark

2003-2004 Tegning og bildekommunikasjon, Høgskolen i Telemark

2001-2004 Faglærer i formgiving, kunst og håndverk, Høgskolen i Telemark

1998-2000 Ålesund kunstfagskole

Publikasjoner

2019-2016

Søyland, Lovise.
Young Children’s Sense-making through interactions with Materials, Materiality and Technologies in Transmaterial Landscapes. Nettverkskonferansen i kunst og håndverk 2019; 2019-01-21 - 2019-01-22
USN

Søyland, Lovise; Gulliksen, Marte Sørebø.
Sense-making through Touch Interaction with a Picturebook App. Barnelitterært forskningstidsskrift 2019 ;Volum 10. s. 1-12
USN

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari.
Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2019 ;Volum 12.(1) s. 1-21
USN

Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Søyland, Lovise; Carlsen, Kari.
Eksperimentell utforsking av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper. Nettverkskonferanse, formgiving kunst og håndverk. Tradisjon og Nyskaping; 2018-01-29 - 2018-01-30
OSLOMET USN

Søyland, Lovise.
Children’s sense-making in touch interaction with physical and digital materiality in making processes. THE 5th NAFOL CONFERENCE. Validity and Value of Teacher Education; 2018-10-22 - 2018-10-24
USN

Søyland, Lovise.
Sense of touch. Utforsking av digital og fysisk materialitet i skapende prosesser. Nettverkssamling for lærerutdannere; 2018-03-22 - 2018-03-22
USN

Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger; Smith, Liz; Kristensen, Jarl Kleppe; Høibo, Ingrid Holmboe; Mjøberg, Anne Grethe; Søyland, Lovise; Næss, Kari-Anne Bottegaard. Lærerveiledning DSL+ del 2. : The DSL+-project, UiO 2017 80 s.
USN UiO

Søyland, Lovise.
Arts-based research on embodied making of digital collages in an educational perspective. Material, Spatial and Sensory Encounters with the Picturebook Object; 2017-06-09 - 2017-06-10
USN

Søyland, Lovise.
Embodied learning i utforsking og skaping av digitale collager. Om bildebokapp og materialer. NETTVERKSKONFERANSE - DYBDE I KUNST OG HÅNDVERK; 2017-01-23 - 2017-01-24
USN

Søyland, Lovise.
"Human becoming". [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling i Solberg atelier. Forskergruppa Kunstnerisk Utviklingsarbeid; Solberg atelier. 2017-12-08 - 2017-12-10
USN

Søyland, Lovise.
Sense-making Through Interaction with the App Wuwu & Co - The Body’s role in Learning in a Digital and Visual era. Learn x Design 2017. The allure of the digital and beyond.; 2017-06-27 - 2017-06-30
USN

Thorsnes, Tollef; Blaszczyk-Podowska (Dosent), Jadwiga; Runsjø, Pål; Hansen, Merete; Lillemæhlum, Marit; Rønningen, Anders; Fredriksen, Trond; Salvesen, Geir Sigvard; Tessem, Agnete Dale; bødkter næss, olav; Arneberg, Ann-Mari Nilsen; Søyland, Lovise; Waterhouse, Ann-Hege Lorvik; Solberg, Anne; Fredriksen, Biljana Culibrk; Kühn, Martin; Christoffersen, Jan Terje. Kunstnerisk utviklingsarbeid i Solberg Atelier. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling, seminar, konserter. Forskerguppen for kunstnerisk utviklingsarbeid; Solberg Atelier. 2017-12-08 - 2017-12-10
OSLOMET USN UiO

Gulliksen, Marte Sørebø; Riis, Kirstine; Søyland, Lovise. Embodied Making and Learning - presentasjon av Forskergruppe. FORM 2016 ;Volum 2016.(2) s. 18-19
USN

Næss, Kari-Anne Bottegaard; Smith, Liz; Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje; Mjøberg, Anne Grethe; Høibo, Ingrid Holmboe; Søyland, Lovise.
Lærerveiledning DSL+, del 1. : Universitetet i Oslo 2016 115 s.
USN UiO