Magne Helland

Dosent emeritus

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg (5330)
"Kunnskap for fremtiden" "SYNET - vår viktigste sans"

Kompetanse

Ved utgangen av 2017 gikk jeg av med pensjon (AFP). Etter dette vil jeg i enkelte tidligere jobbsammenhenger fungere som dosent emeritus. Opp gjennom årene har min ekspertise og kompetanse vært rettet mot syn og synsproblematikk, optometri generelt, visuell ergonomi, arbeidsplassoptometri, briller, kontaktlinser, blunking, sosialoptometri, fag- og helsepolitikk, optikerutdanning, e-læring (... og fagrelatert humor).

Faglig ekstern virksomhet har de siste årene vært rettet spesielt mot arbeidsplassoptometri og kontaktlinser. Innen arbeidsplassoptometri, nå oftere betegnet "visuell ergonomi", var jeg med på å starte opp en Technical Committee for Visual Ergonomics i International Ergonomics Association (IEA) i 2009. Her var jeg leder til 2012.
Innen kontaktlinser har jeg i mange år vært med i et stort internasjonalt samarbeid for å kartlegge kontaktlinsetrender. Her ble de siste resultatene jeg var med på å samle inn publisert i januarnummeret 2018 av Contact Lens Spectrum under overskriften International contact lens prescribing in 2017.
På slutten av yrkeskarrieren har jeg også engasjert meg en del i fagterminologi. I samarbeid med Helsebiblioteket.no har fagmiljøet på høgskolen arbeidet med å få flest mulig øyehelsefaglig ord og uttrykk inn i databasen MeSH på norsk og engelsk. I denne sammenheng ble det blant annet et foredrag sommeren 2017 om Optometrisk terminologi - hvem, hva, hvor? på en nordisk språkkonferanse i regi av Språkrådet.

Undervisningsområder:
Jeg har undervist det meste innen det optometriske fagområdet. De siste årene i arbeidslivet var mine arbeidsoppgaver og ansvarsområder imidlertid i stadig større grad rettet mot administrativ virksomhet, kurskoordinering, e-læring, webeksponering og forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Min undervisning de siste arbeidsårene har i hovedsak vært rettet mot kontaktlinser, visuell ergonomi og faghistorikk.

 

CV

Utdannet som verkstedoptiker i Norge på Tinius Olsens Skole (1978) og deretter som optiker/optometrist på Kongsberg Ingeniørhøgskole (KIH) (1980). På midten av 1980-tallet tok jeg en bachelorgrad innen optometri på The City University i London (BSc, 1986) og siste formelle omfattende utdanning var en mastergrad i klinisk optometri ved Pennsylvania College of Optometry (nå Salus University) i Philadelphia (MSc, 2000).

Nåværende og tidligere arbeidsforhold:

  • Ansatt på høgskolen/universitetet (HBV-HSN-USN) som dosent (2009-2017)
  • Redaktør for fag- og bransjetidsskriftet Optikeren (2011-2013) 
  • Ansatt på høgskolen (HiBu-HBV) som førstelektor (1995-2009)
  • Ansatt som fagsjef i Norges Optikerforbund (1994-1995) 
  • Valgt avdelingsleder for Avdeling for optikk på høgskolen (KIH-HiBu) (1990-1993)
  • Deltidsansatt som optiker på øyeavdelingen på sykehuset i Drammen (1990)
  • Ansatt på høgskolen (KIH) som høgskolelærer (og senere høgskolelektor) (1983-1995)
  • Ansatt i privat optometrisk praksis i Oslo (Bislett Optiske) (1980-1983)

 

Publikasjoner