Mari Kristine Kallåk

Prosjektleder

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Seksjon for Forskning og innovasjon
Campus Porsgrunn ()