Maria Louise Karlsen

Maria Louise Karlsen

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø ()
Stipendiat i kulturstudier.

Kompetanse

2015: Master i sosiologi, NTNU

2013: Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag, NTNU 

Publikasjoner

Karlsen, Maria Louise (2018) «Feminiteter i fengselet: kvinnelige innsattes soningsforhold», i Rye, J.F. og Lundeberg, I.R. (red.) Fengselende sosiologi: Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler (s.97-118). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.41

Fjellså, Ingvild Firman og Karlsen, Maria Louise (2016) «Diagnostiseringen av ADHD», i Tjora, A. og Levang, L. E. (red.) ADHD og det disiplinerte samfunn (s.29-43). Bergen: Fagbokforlaget.