Marianne Bråstad

Organisasjonskonsulent

Avdeling for infrastruktur
Studentdemokratiet
Campus Ringerike (B 103)