Marianne Eika

Marianne Eika

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-106)

Ansvarsområder

  • Delt emneansvar BA emne 8 "Samfunnsvitenskap 2" høst 2019
  • Emneansvar i kvalitative metoder i master i klinisk helsearbeid (MKVL220), vår 2020
  • Delt emneansvar i "Helsetjenester for eldre" i master i klinisk geriatrisk helsearbeid (MKGH), vår 2020
  • Undervisning og veiledning innenfor samfunns - og sykepleiefaglige emner på bachelor sykepleie og master i klinisk geriatrisk helsearbeid
  • veileder på bachelor- og masteroppgaver i sykepleie og helsevitenskap 

Kompetanse

  • sykepleier med videreutdanning i aldring og eldreomsorg
  • cand philol i tverrfaglige kulturstudier
  • engelsk mellomfag
  • phd i helsevitenskap ved NTNU

Publikasjoner

Eika, M. (2004). “Gode nok”: pleieres språkbruk I en somatisk sjukehjemsavdeling. Hovedfagsoppgave i tverrfaglige kulturstudier, Høgskolen i Telemark.

Eika, M. (2006). Pleiere fremmedgjøres av dataspråket: Marianne Eika om språk og teknologi, tidsskriftet Sykepleien, 17, s. 58-59.
Eika, M. (2007). Dataspråk kan skape fremmedgjøring. Fagbladet, 1, s. 36-37.
Fagkronikk: Eika, M. (2007). Samværsfellesskap i sykehjem. Tidsskriftet Sykepleien, 18, s. 74-75.
 

Eika, Marianne Dale, Bjørg; Espnes, Geir Arild; Hvalvik, Sigrun (2015).
Nursing staff interactions during the older residents' transition into long-term care facility in a nursing home in rural Norway: an ethnographic study 

Eika, Marianne, Espnes, Geir Arild, Söderhamn, Olle, Hvalvik, Sigrun (2013).

Experiences faced by next of kin during their older family members' transition into long-term care placement in rural Norway

Eika, Marianne, Espnes, Geir Arild, Hvalvik, Sigrun. (2014)

Nursing staffs' actions during older residents' transition into into long-term-care facility in a nursing home in rural Norway     

Eika, Marianne

The transition of older residents into long-term care placement in rural Norway: the perspectives of next of kin and staff, PhD thesis, (2017)

 

2014: Poster på konferansen «Age Well» i Göteborg, 25.-28. mai. 22nd Nordic Congress of Gerontology. Tittel: Nursing staff’s actions during older people’s transition into long-term care facility in a nursing home


2014: Foredrag/presentasjon på den 4. nasjonale konferansen for omsorgsforskning. Tittel: Gammel men ny i langtidsavdeling: et perspektiv på pleiepersonalets handlinger overfor nye pasienter. 

2018: Presentasjon på 6. nasjonale omsorgsforskningskonferanse Gardemoen: Tema: Tverrprofesjonelt samarbeid i eldre pasientar sine overgangar (transition) i kommunehelsetenesta