Marianne Eika

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-106)

Ansvarsområder

  • programkoordinator for videreutdanning i aldring og helse, 2017-2019
  • emneansvarlig i 987-E4 (fordypningsoppgave i videreutdanninga aldring og eldreomsorg), vår 2019
  • emneansvar i kvalitative metoder i master i klinisk helsearbeid (MKVAL604), vår 2019 
  • Undervisning og veiledning innenfor de samfunnsfaglige emnene på bachelor sykepleie og master i klinisk geriatrisk helsearbeid
  • veileder på Bachelor- og Masteroppgaver i sykepleie og helsevitenskap 

Kompetanse

  • sykepleier med videreutdanning i aldring og eldreomsorg
  • cand philol i tverrfaglige kulturstudier
  • engelsk mellomfag
  • phd i helsevitenskap ved NTNU

CV

 

 

NAVN

Marianne Eika

AKADEMISK TITTEL

PhD helsevitenskap

STILLING

Fyrsteamanuensis i sjukepleie og helsevitenskap

UTDANNING

·         Årsstudium i engelsk. Telemark distriktshøgskule, 1978. 60 studiepoeng (20 vekttal)

·         Examen philosophicum. UiO. 1978, 30 studiepoeng

·         Bachelor sjukepleie, Betanien sykepleiehøgskole, 1979-1981, 180 studiepoeng

·         Videreutdanning til eldre og mennesker med langvarig funksjonssvikt, Telemark sjukepleierhøgskole. 1990, 60 studiepoeng

·         Pedagogisk seminar, UiO, Senter for lærerutdanning og skoletjenester, 30 studiepoeng

·         Mellomfag i engelsk, HiT, 2002, 30 studiepoeng

·         Hovudfag i tverrfaglige kulturstudier, Cand philol, 2005, 120 studiepoeng

·         PhD helsevitenskap 2017, NTNU,

Forskning og utviklingsarbeid 

Fullførte PhD februar 2017. Publisert tre fagfellevurderte artikler i internasjonale journaler

Formidling av forskningsprosjektet til praksis og i bachelor sykepleie og tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg

2014: Poster på konferansen «Age Well» i Göteborg, 25.-28. mai. 22nd Nordic Congress of Gerontology. 

2014: Foredrag/presentasjon på den 4. nasjonale konferansen for omsorgsforskning. Gardemoen, 22-23 oktober. Tittel: Gammel men ny i langtidsavdeling: et perspektiv på pleiepersonalets handlinger overfor nye pasienter. 

2017: Fagfellevurdert artikkel for «Tidsskrift for omsorgsforskning»

2017-2019: Prosjekt om samarbeid mellom helsearbeidarar i ein rural kommune basert på fokusgruppeintervju av helsearbeidarar

2018: Presentasjon på 6. nasjonale omsorgforskningskonferanse på Gardemoen. Tema: Tverrprofesjonelt samarbeid i eldre pasientar sine overgangar (transition) i kommunehelsetenesta 

Øvrig relevant kompetanse/erfaring

Langvarig feltarbeid i sjukeheim ifm. doktorgradsprosjektet

Praksisrettleiing av studentar bachelor sjukepleie i kommunehelsetenesten  

Forelest for internasjonale studentar ved Scandinavian studies, HiT, campus Bø, 2015, 2016, 2018

Deltatt i å utforme og skrive søknad om forskingsprosjekt til NFR, HELSEVEL, 2015 og 2019

Relevant utdanningsfaglig kompetanse

Pedagogisk seminar i helsefag og engelsk

Yrkesfagleg engelsk didaktikk (15 studiepoeng)

Nettlærer ved Notodden ressurssenter: 2000- 2010. Grunnutdanning og videreutdanninger innen helsefag på videregående skole og fagskolenivå

Lektor i videregående skole fra 1989-2010, undervist i hjelpepleierutdanning og helsefagarbeiderutdanning, engelsk og samfunnsfag 

 

 

 

 

Publikasjoner

Publikasjoner

Eika, Marianne Dale, Bjørg; Espnes, Geir Arild; Hvalvik, Sigrun (2015).
Nursing staff interactions during the older residents' transition into long-term care facility in a nursing home in rural Norway: an ethnographic study 

Eika, Marianne, Espnes, Geir Arild, Söderhamn, Olle, Hvalvik, Sigrun (2013).

Experiences faced by next of kin during their older family members' transition into long-term care placement in rural Norway

Eika, Marianne, Espnes, Geir Arild, Hvalvik, Sigrun. (2014)

Nursing staffs' actions during older residents' transition into into long-term-care facility in a nursing home in rural Norway     

Eika, Marianne

The transition of older residents into long-term care placement in rural Norway: the perspectives of next of kin and staff, PhD thesis, (2017)