Marianne Hagelia

Universitetslektor

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet
Campus Vestfold (B2-50)
Marianne er allmennlærer og har arbeidet med pedagogisk bruk av IKT siden 1997. Hun jobber i dag som faglig kontaktperson ved Kompetansesenter for utdanning, læring og teknologi på campus Bakkenteigen.

Ansvarsområder

  • Faglig kontaktperson for HH, veiledning av ansatte
  • nettundervisning (e-læring), Profesjonsfaglig digital kompetanse
  • blandet læring (Blended Learning), læringsdesign, omvendt undervisning (Flipped Classroom), iPad-metodikk, kidsa koder, digital storytelling (digitale fortellinger), blogg, samskriving og andre IKT-metoder (IKT-didaktikk)
  • DigTekLab (Future Classroom)
  • digital studieteknikk
  • opplæring og veiledning i Canvas (LMS)
  • 21.century skills
  • nettjuss, personvern, opphavsrett, nettikette, digital dømmekraft

Ansvar for rådgivning, veiledning, prosjektoppfølging og opplæring i pedagogiskbruk av IKT av høgskolenslærere ved fakultetene Handelshøyskolen og Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. 

Kompetanse

Fag: Pedagogikk, Mediefag, IKT-for lærere, Mediedesign, kunst og håndtverk og informatikk

Master i pedagogisk bruk av IKT. Masteroppgaven handlet om de unges kompetanse og strategier for å finne frem i ukjente dataprogrammer - undersøkte unges tilnærming til 3D-tegning.

Veiledning av skoler og barnehager i mappemetodikk, bruk av IKT, nettikette, personvern og opphavsrett/åndsverksloven.

Forvaltning: høringer og strategiske planer (eks. didaktisk bruk av IKT i VGO og rammeverk for profesjonsfaglig digital kompetanse).

iPad-metode 

Prosjektleder, rådgiver og veileder

Klassisk grounded theory

Undervisningsfilmer

 

CV

Utdanning:

1992 EDB gymnas og svakstrøm

1993 Informatikk

1997 Allmennlærer

1999 IKT for lærere

2005 Mediefag

2007 Master pedagogisk bruk av IKT

2013 Skoleledelse

2015-2020 Stipendiat ved NTNU - ser på unge koders læring. 

Arbeid

1997 - 2001 Fagerheim barneskole

2001 - 2007 Horten videregående skole (Medier og kommunikasjon)

2007- 2009 IKT seksjonen ved Høgskolen i Vestfold

2009 - 2011Horten vidregående skole (Medifag og fengselsundervisning Salg og service)

2011-2013 Østfold fylkeskommune seniorrådgiver pedagogisk bruk av IKT

2013 - 2016 Høgskulen i Volda Seksjon for medie og kommunikasjonsteknologi

2016 Senter for IKT

2016 -> Høgskolen Sørøst-Norge 

Publikasjoner

Digital studieteknikk - hvordan lære i informasjonssamfunnet (2017) Cappelen Damm Akademiske

Elevvurdering - Metoder for ungdomstrinnet og videregående opplæring (2009) Pedlex

http://ntnu-no.academia.edu/MarianneHagelia