Marianne Linaae

Markedskonsulent

Seksjon for profilering og studentrekruttering
Campus Vestfold (C3-1)
Ansatt på universitetet fra 1996. Har vært tilknyttet ingeniørutdanningen og primært jobbet med markedsføring og studentrekruttering. Fra 2010 ansatt sentralt i Kommunikasjonsavdelingen som seniorkonsulent.

Ansvarsområder

  • Ansvar for Skoletjenesten
  • Studentrekrutteringstiltak som skolebesøk, messer og fagdager
  • Arrangementer som rådgiverseminarer og Forskningsdager
  • Spesielt fokus på rekruttering til ingeniør og maritime fag

 

Kompetanse

Er utdannet Diplom markedsøkonom fra Norges Markedshøyskole. Har i tillegg grunnfag i Psykologi og Sosiologi fra Universitetet i Oslo. Har et år som student ved St Fransis Xavier University i Cananda samt Personalutvikling og ledelse fra Høgskolen på Lillehammer.