Marianne Olsen Santana

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (S-344)
Mitt navn er Marianne Olsen Santana. Jeg har bred erfaring fra barnehagefeltet, både som pedagogisk leder og styrer i tilsammen 15 år. Jeg har jobbet ved Universitet i Sørøst-Norge siden august 2015, tilknyttet barnehagelærerutdanningen (BLU). Her har jeg undervist i pedagogikk i alle emner tilknyttet pedagogikk i BLU. Siden mars 2017 har jeg vært en del av et kvalifiseringsprogram for å kvalifisere meg til førstelektor innenfor et tidsrom på tre år. Fra og med august 2018 og ut studieåret er jeg fungerende programkoordinator for BLU ved Campus Notodden.

Ansvarsområder

 • Kvalitet i studieprogrammet for barnehagelærerutdanningen ved Campus Notodden
 • Emneansvarlig for BABLU - bacheloroppgave i barnehagelærerutdanningen
 • Undervisning i pedagogikk i følgende emner;
  • Ledelse i en lærende barnehage - fordypning
  • Ledelse, samarbeid og utvikling
  • Barns utvikling, lek og læring
  • Masteremne i Barnehageledelse
  • Barnehagepedagogikk for andre

Kompetanse

Jeg er opptatt av følgende;

 • ledelse i barnehagen som lærende organisasjon
 • barnehagelærerutdanningen som en profesjonsnær utdanning

Publikasjoner

Fagartikler;

Masteroppgave - Master i pedagogikk med spesialisering i utdanningsledelse;