Marianne Riste

Marianne Riste

Universitetsbibliotekar

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Bibliotekseksjon
Campus Ringerike (E 136)
Du treffer meg på campus Ringerike, der jeg betjener skranken, underviser, og veileder i blant annet søk og referanseteknikk. Utover det har jeg jobber jeg med universitets vitenarkiv (USN Open Archive), publiseringsfondet, systematiske søk og biblioteksystemet vårt (Alma).

Ansvarsområder

 • Veileder studenter og ansatte i litteratursøk og referansehåndtering
 • Superbruker - Alma
 • Superbruker - EndNote
 • Superbruker - USN Open Archive
   

Kompetanse

 • Kildebruk og referanseteknikk
 • Informasjonssøking
 • Open Access

CV

Utdanning:

Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo, 2000
Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo, 2011
Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek, Høgskolen i Innlandet, 2019


 

Relevant arbeidserfaring:

Høgskolen:

 • 05.2018-d.d. Universitetet i Sørøst-Norge, biblioteket 100%
 • 01.2016-05.2018 Høgskolen i Sørøst-Norge, biblioteket, 100%
 • 01.2014-12.2015 Høgskolen i Buskerud og Vestfold, biblioteket, 100%
 • 09.2004-12.2013 Høgskolen i Buskerud, biblioteket (100% bortsett fra 60% i to perioder med kombinasjon av jobb ved først Sjøfartsdirektoratet og seinere Ringerike bibliotek, avd Ringerike fengsel)

07.2006-07.2013 Ringerike bibliotek, avd. Ringerike fengsel, 40%

03.2004-07.2013 Vikar ved behov ved Ringerike bibliotek, varierende prosent

10.2001-03.2005 Førstekonsulent ved dokumentasjonssenteret ved Sjøfartsdirektoratet, Oslo, (100% bortsett fra 40% de siste 6 måneder av arbeidsforholdet for kombinasjon av jobb ved HiBu)

11.2000-10.2001 Vikariat ved Sandaker videregående skole, biblioteket, 100%

Publikasjoner

Riste, M. (2013). Studieren im Gefängnis in Norwegen - Möglichkeiten und Grenzen. I Förderverein Gefangenenbüchereien e. V. / Peschers, Gerhard (Red.), Bücher öffnen Welten : Medienangebote für Menschen in Haft in Deutschland und international (s. 315-322). München, De Gruyter Saur. (ebok: https://www.degruyter.com/view/product/204402)

Riste, M. (2013). Kan vi yte mer for studenter i fengsel? Bibliotekforum, 37(1), 24-27. Hentet fra http://norskbibliotekforening.no/wp-content/uploads/2014/01/BF-1-2013.pdf

Riste, M. & Strøm, T. (2011). Fra boktralle til veiledning : Bibliotektjenester til studenter i norske fengsler. (Mastergradsavhandling, Høgskolen i Oslo). Hentet fra http://hdl.handle.net/10642/945