Marianne Riste

Universitetsbibliotekar

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Bibliotekseksjon
Campus Ringerike (E 136)
Du treffer meg på campus Ringerike, der jeg for tiden slår et slag for aksjonen "Sykle til jobben". Men i jobben betjener jeg skranken, underviser, og veileder i blant annet søk og referanseteknikk. Utover det har jeg jobber jeg med høgskolens vitenarkiv (HSN Open Archive), publiseringsfondet og biblioteksystemet vårt (Alma).

Ansvarsområder

 • Veileder studenter og ansatte i litteratursøk og referansehåndtering
 • Superbruker - Alma
 • Superbruker - EndNote
 • Superbruker - HSN Open Archive
   

Kompetanse

 • Kildebruk og referanseteknikk
 • Informasjonssøking
 • Open Access

CV

Utdanning:

Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo, 2000
Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo, 2011
 

Relevant arbeidserfaring:

Høgskolen:

 • 01.2016-d.d. Høgskolen i Sørøst-Norge, biblioteket, 100%
 • 01.2014-12.2015 Høgskolen i Buskerud og Vestfold, biblioteket, 100%
 • 09.2004-12.2013 Høgskolen i Buskerud, biblioteket (100% bortsett fra 60% i to perioder med kombinasjon av jobb ved først Sjøfartsdirektoratet og seinere Ringerike bibliotek, avd Ringerike fengsel)

07.2006-07.2013 Ringerike bibliotek, avd. Ringerike fengsel, 40%

03.2004-07.2013 Vikar ved behov ved Ringerike bibliotek, varierende prosent

10.2001-03.2005 Førstekonsulent ved dokumentasjonssenteret ved Sjøfartsdirektoratet, Oslo, (100% bortsett fra 40% de siste 6 måneder av arbeidsforholdet for kombinasjon av jobb ved HiBu)

11.2000-10.2001 Vikariat ved Sandaker videregående skole, biblioteket, 100%

Publikasjoner

Riste, M. (2013). Studieren im Gefängnis in Norwegen - Möglichkeiten und Grenzen. I Förderverein Gefangenenbüchereien e. V. / Peschers, Gerhard (Red.), Bücher öffnen Welten : Medienangebote für Menschen in Haft in Deutschland und international (s. 315-322). München, De Gruyter Saur. (ebok: https://www.degruyter.com/view/product/204402)

Riste, M. (2013). Kan vi yte mer for studenter i fengsel? Bibliotekforum, 37(1), 24-27. Hentet fra http://norskbibliotekforening.no/wp-content/uploads/2014/01/BF-1-2013.pdf

Riste, M. & Strøm, T. (2011). Fra boktralle til veiledningm : Bibliotektjenester til studenter i norske fengsler. (Mastergradsavhandling, Høgskolen i Oslo). Hentet fra http://hdl.handle.net/10642/945