Marit Elisabeth Stenshorne

Førstelektor i pedagogikk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (5404)
Marit Elisabeth Stenshorne er førstelektor i pedagogikk og utdanningsledelse. Arbeidsområder er innenfor undervisning og veiledning ved universitetes lærerutdanning. Hun har kompetanse innenfor spesialpedagogikk, utdanningsledelse og skoleutvikling. Strategier fra aksjonsforskning og aksjonslæring er tema i publisert forskning om skoleutvikling innenfor blant annet skolebasert kompetanseutvikling med vekt på aksjonslæring.

Ansvarsområder

  • Studiekoordinator og faglig ansvarlig for praktisk pedagogisk utdanning, campus Ringerike.
  • Undervisning, veiledning og sensur av masteroppgaver innenfor utdanningsledelse.
  • Koordinator for USNs arbeide med satsingen i Buskerud innenfor Ungdomstrinn i utvikling - Skolebasert kompetanseutvikling 2012 - 2017
  • Forelesninger og veiledning om organisasjonslæring innenfor Ungdomstrinn i utvikling, Skolebasert kompetanseutvikling 2012 - 2017  

Kompetanse

Area of interests:

Teaching areas:

Subject areas:

CV

Education:

Projects: