Marit Iren Hvattum Fjerdingstad

Overingeniør

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg (3324)