Marit Karlsen

Øvingslærer

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4200)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner