Markus Trontveit Fosse

Lærling

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for IT-support
Campus Bø (2-122)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner