Martin Birkeland

Øvingslærer i nautikk

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D1-50)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner