Max Gythfeldt

Max Gythfeldt

Universitetslektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 419)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner