Max Gythfeldt

Universitetslektor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 419)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner