Melina Louise Forsmo Danielsen

Melina Louise Forsmo Danielsen

Prosjektutvikler

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike ()