Merete Morken Andersen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (C3-7)
Merete Morken Andersen er førsteamanuensis og tilknyttet i halv stilling Masterstudiet i faglitterær skriving på Campus Vestfold. Skjønn- og faglitterær forfatter. http://meretemorkenandersen.no/

Ansvarsområder

Publikasjoner