Merete Varpe

Seniorrådgiver

Avdeling for infrastruktur
Stab infrastrukturavdelingen
Campus Porsgrunn ()
Seniorrådgiver informasjonssikkerhet fra 1. mars 2020. Fra 1994 til 2020 ansvar innen IKT-ledelse, informasjonssikkerhet, personalledelse hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, og Fylkesmennenes fellesadministrasjon etter 1.1.2019. Personvernombud for Fylkesmennene fra mars 2018 til 2020.

Ansvarsområder

  • Følge opp, videreutvikle, veilede og støtte USN i ledelsens styring av informasjonssikkerhet
  • Utarbeide og følge opp saker for Beredskaps- og sikkerhetsutvalget
  • Bidra til etterlevelse av personvernloven og virksomhetens personvernpolitikk sammen med personvernombudet. 
  • Medlem Fagutvalg for informasjonssikkerhet (UNIT)
  • Medlem sikresidensamarbeidet

Kompetanse

Utdannet ingeniør i datateknikk med erfaringsbasert master i personalledelse og kompetanseutvikling. Realkompetanse innen fagfeltet IKT-ledelse og informasjonssikkerhet fra 25 år i Fylkesmannsembetsverket.

CV

Utdanning:
2006-2008 Universitetet i Agder, Institutt for arbeidsliv og innovasjon - erfaringsbasert Master i personalledelse og kompetanseutvikling
1985-1988 Agder Ingeniør- og Distriktshøgskole, Grimstad - Ingeniør i datateknikk (Bachelor)

Relevant yrkeserfaring:
2020-03: Universitetet i Sørøst-Norge,
Avdeling for infrastruktur, stab

2019-01 - 2020-03: Fylkesmennenes fellesadministrasjon, stab (nyetablert virksomhet)
nestleder og kontorleder for hovedkontoret – etablering av internkontroll for informasjonssikkerhet, tjenesteleveransen informasjonssikkerhet samt personvernombud for embetene – personalleder for arkiv

2016-01 - 2019-01-01: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Administrasjonsavdeling
Fagansvarlig informasjonssikkerhet, etablering av internkontroll for informasjonssikkerhet, medlem i sentrale utvalg og prosjekter innnen informasjonssikkerhet, IKT og arkiv, personaladm. oppgaver.

1994-11 - 2016-01: Fylkesmannnen i Aust-Agder, Administrasjonsavdeling
IKT-ledelse (senioringeniør), utvalg og prosjekter innen IKT og informasjonssikkerhet lokalt og sentralt 

1991-02 - 1994-11: System Sikkerhet
Systemingeniør, IT-sikkerhetsevaluering, IKT-ansvarlig, informasjonssikkerhet innen Personopplysningsloven

1989-08 - 1991-02: Allianse (2019 eVry)
Undervisningskonsulent, klasseromsundervisning, utvikling av databaser, kundeinformasjon, salg og support

1988-06 - 1989-08: Elektro Engineering Sør
Systemingeniør, IKT-ansvarlig, utvikling av databaser, opplæring i Data assistert konstruksjon (DAK).

Publikasjoner