Mesay Moges Menebo

Stipendiat

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner