Mohammed Golan Mostafa

Saksbehandler reise / utlegg ADM

Personal- og organisasjonsavdeling
Seksjon for lønn og personaltjenester
Campus Drammen (12036)
Førstekonsulent

Ansvarsområder

Personalservice Campus  Drammen, og første godkjenner  reiseregninger  i administrasjon (SAP ID)

Kompetanse

Har Cand. Sient graden i statistikk fra Universitetet i Tromsø, Har jobbet mange år med økonomi

CV

                                       CURRICULUM VITALE/LEVNETSBESKRIVELSE

 

PERSONLIA

 

Navn:                                      Mohammed Golam Mostafa

Adresse:                                 Norbyvn 3, 3038 Drammen

Telefon:                                   93890686, 31008761, 32813125

 Født:                                      1.juni 1961 i Bangladesh

Statsborgerskap:                     Norsk

Sivil status:                              Gift

 

UTDANNING

 

28.08.00-15.12.00                  Økonomi og Regnskapskurs ved Bedriftsakademi Kunskapspartner i Ski

Høst 1997                               Cand.Scient. grad i statistikk ved Universitetet i Trømsø.  

Title of the thesis in “Cand.Scient.” degree:  Estimation of parameters in AR model. Comparison of  the extended Yule- Walker equations                                                                                                                                                                                                                                          the Yule-Walker equations and the singular value decomposition

                                               approaches.

Høst 1993                               Cand. Mag. Grad i statistikk ved UiTø.

Høst 1993                               Praktisk pedagogisk seminar ved Universitetet i Tromsø

1987                                       Master of science (in statistics), Jahangirnagar University, Bangladesh.

Title of the research report in Master of science degree: Higher education, employment status and sosio-economic conditions of SSC

(Secondary School Certificate) graduates of Ali Nokipur High School in Bangladesh.

1981-1984                                                             Bachelor of science in statistics, Jahangirnagar University, in

Bangladesh

1977-1979                                                            2 år Videregående skole med avsluttende eksamen i Bangladesh.

1967-1977                                                            10 år på barne- og ungdomsskole med avsluttende eksamen i Bangladesh

 

SPRÅK

 

NORSK:                                Behersker både  skriftlig og muntlig

ENGELSK:                            Behersker både  skriftlig og muntlig

BENGALSK:                        Behersker både  skriftlig og muntlig

DATASPRÅK:                      Behersker programmeringsspråket Fortran f-77, tekstbehandlingssystemene Latex, SPSS, Word, Excel, Agresso

PRAKSIS

 

01.01.16 – d.d                        Jobber som førstekonsulent (personal avd.) ved Universitetet i Sørøst - Norge  

01.01.13-31.12.15                  Har jobbet som førstekonsulent (personal avd.) ved Hogskolen i Buskerud og Vestfold

06.10.03-31.12.12                  Har jobbet som førstekonsulent (økonomi) ved Hogskolen i Buskerud

 

02.01.03-05.10.03                  Jobbet som økonomikonsulent(vikar) ved økonomi og administrasjon avdelingen, Statens arbeidsmiljøinstitutt i Oslo

05.11.01-31.10.02                                    Arbeidet som førstekonsulent(vikar) ved Plan- og økonomiseksjonen

(HOKØ) Husbanken i Oslo

27.08.01-02.11.01                  Arbeidet som førstekonsulent ved økonomi avdelingen, i Bydel St.Hanshaugen Ullevål, i Oslo kommune

05.02.98-31.07.98                                    Arbeidet som førstekonsulent i Arbeidsdirektoratet

03.12.97-11.01.98                                    Som assistent/ekstravakt ved Kvaløysletta sykehjm i Tromsø

17.01.98-03.02.98                                    Som assistent/ekstravakt ved psykiatrisk sykehus Åsgård i Tromsø

02.05.95-10.09.95                                    Sommer vikar som hjelpearbeider hos Byggmaker Bygg and Stål A/S

i Tromsø

27.06.94-02.09.94                  (Sommer jobb) Diverse vedlikehold ved skolen, ansvar for plener og         blomsterbed  ved Breivang Videregående skole, i Tromsø

12.07.93-13.08.93                  Anleggsarbeid og vedlikehold (sommer jobb) av hagen, UiTø

06.02.93-10.04.93                  Praksis som lærer (i forbindelse med pedagogisk seminar) i Tromstun Ungdomsskole, Tromsø

01.06.92-21.06.92                  (Sommer jobb) Rivingsarbeid ved gamle RST hos Bygge-og Eiendomsetaten, Troms Fylkeskommune, Tromsø

17.06.91-15.07.91                  Sommer vikar som hjelpearbeider, Havbruksstasjonen, UiTø, Tromsø

01.06.90-15.07.90                                    Sommer vikar som hjelpearbeider, Havbruksstasjonen, UiTø, Tromsø

06.06.87-07.07.89                                    Lærer i faget matematikk/statistikk, Jahangirnagar University college,

Dhaka, Bangladesh

 

KURS

18.03.98-20.03.98                                    SPSS (dataprogram) Basismodul

09.02-10.02.98                                              EXCEL Grunnkurs

05.02.-09.02.96                      Avklaringskurs, Breivang videregående Skole i Tromsø

21.04- 22.04.05                      Excel for økonomisjefer og controlere

15.01.07- 18.01.07                  SAP Grunnkurs

 

Referanser

 

Seniorrådgiver                        Torstein Syvertsen, Husbanken, i Drammen tlf. 81533370

Personaldirektør                     Elisabeth Borhaug, Hbv, Kongsberg, Tlf. 31008977,41564423     

Administrasjonssjef                Trond Christensen, Hbv, Drammen, tlf. 31008838, 90912269

Seniorrådgiver                         Ketil Digre, Hbv, Hønefoss, tlf. 31008714, 47262069 

Seksjonssjef                           Gunn Inger Svendsrud,

FYSISK:                               

 

Jeg løper og trener en del “all round” for å holde meg i form

Publikasjoner