Mona Ottesen

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk
Campus Vestfold (B1-37)
Allsidig bakgrunn fra både praktiske fag og teoretiske emner. Jobber som universitetslektor i tradisjonskunst (campus Rauland) fra 1/8-18. Se detaljer om utdanning og arbeidserfaring under.

Ansvarsområder

 • Canvas: Fakultetsansvarlig for TNM
 • Canvas: Hovedansvarlig for Support Cloud på USN
 • Bidra i eDUs mediateam
 • Rådgivende, veiledende og koordinerende oppgaver innen Canvas/FS

 

Detaljerte arbeidsoppgaver:
Fakultetsansvarlig i Canvas for TNM:

 • Ansvar for fakultetets sub-accounter, både importerte fra FS og manuell struktur
 • Kan legge til tredjeparts-API ved behov på fakultetets sub-accounter
 • Opplæring- og instruksjonsansvar for den bruken av FS som påvirker systemet
 • Oversikt over fakultetets drift og utvikling, både teknisk, administrativt og faglig der hvor det påvirker systemet
 • Delta i koordineringsarbeidet der hvor fakultetets oppgaver går over flere campus og hvor systemet har en rolle i samordningen
 • Koordinere med eventuelle Canvas campusansvarlige
 • Koordinere opplæring i fakultetet, derav også bruken av superbrukere
 • Drøfte fakultetsspesifikke behov med toppadmin og fakultetsansvarlig-gruppen
 • Faglig veiledning i bruk av systemet
 • Følge opp fakultetets EVU-arbeid i systemet

Mandat:

 • Innsyn i avgjørelser som kan ha påvirkning på systemet, både av teknisk, administrativ og faglig art på fakultetet
 • Spesielt innsyn i avgjørelser angående FS
 • Rådgivende myndighet i spørsmål som kan direkte eller indirekte påvirke bruken av systemet eller deler av det på fakultet


Medieproduksjonsteam eDU:

 • Delta i arbeid sammen med mediateamet i eDU


Canvas support:

 • Hovedansvarlig Support for Canvas på USN

Kompetanse

Utdanning:

 • Smart læring (NTNU), samt flere "lynkurs" i IKT-verktøy ved HiT
 • Digital Mediedesign (HiT)
 • Mastergrad i formgiving, kunst og håndverk (Høgskolen i Telemark)
 • Bachelor Yrkesfaglærer i Design og Håndverk (Høgskolen i Akershus)
 • Forkurs til ingeniørutdanning (Høgskolen i Vestfold)
 • Svennebrev og mesterbrev i filigran/gullsmedfag (Bø i Telemark, Oslo og Plus-skolen i Fredrikstad)
 • Flere år på videregående med tegning/Form/farge, Tre & Metall, Mekaniske fag, Vev, etc.
 • Flere kurs innen praktisk håndverk: Håndgravering (I & II), Colorit


Arbeidserfaring:

 • Universitetslektor i tradisjonskunst, USN Campus Rauland (fra 01.08.18)
 • Rådgiver eDU (USN, Vestfold)
 • Rådgiver TLC (HSN, Vestfold)
 • Rådgiver for nettbaserte studier (HiT, Notodden)
 • Koordinator for både IT veiledere og for nettundervisningen (HiT, Notodden)
 • Høgskolelektor i IKT (HiT, Notodden)
 • Fronteransvarlig (HiT, Notodden)
 • Produksjon/Lageransvarlig i Larvik
 • Gullsmed (Ansvarlig for reparasjon for gull og sølvsmedvarer, samt gravering og lokalt bunadssølv)
 • Lærling i Filigran/Gullsmed
 • Div. sommerjobb/vikar og ekstra helgearbeid


Ekstra:

 • Leder for arbeidsgruppe i eksamensnemnd for gull- og sølvsmedfag, oppnevnt av UDIR (siden 2009).
 • Mentor for UE studentbedrift (HiT)
   

Frivilighetsarbeid:

 • Styremedlem (og sekretær) i Norsk Munnharpeforum (2008 - d.d.)
 • Styremedlem i Sandefjord Bryggelaug (2014-2016)
 • Styremedlem i Norbrygg Vestfold (2017-2018)
 • Leder i Norbrygg Vestfold (2018 - d.d)
 • Dommer i UEs fylkeskonkurranser (8 runder) og NM (2 runder)


 

 

CV

Publikasjoner