Monica Hernes

Universitetslektor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D1-58)
Sosiolog med nautisk bakgrunn fra Sjøforsvaret.

Ansvarsområder

Foreleser i emnene:

  • Maritim radio- og sattelitt kommunikasjon,
  • Sikkerhetsledelse
  • Forskningsmetode og rapportskriving

Kompetanse

Sjøkrigsskolen - Operativ Marine, realfaglig linje

 Master i Sosiologi

CV