Monica Roland

Førsteamanuensis/ timelærer

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Drammen ()