Monika Knudsen Gullslett

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15013)
Area of interests: User involvement in mental health services Digitalisation and innovation Teaching areas: Sociology Public health science Service development in health Digitalisation and innovation in health services Subject areas: User Experiences with mental health crisis. Digitalisation and innovation in health services.

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Education:
Master of Sociology
Projects:
- Crisis Resolution and Home Treatment in mental health
- Digital Survelliance
- Innovation and entrepreneurship in bachelor

Publikasjoner