Morten Darrud

Overingeniør

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for IT-infrastruktur
Campus Bø (2-113B)