Nadia Northway

Nadia Northway

Timelærer

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Kongsberg ()

Ansvarsområder

Kompetanse

Registrert Ortoptist

SFHEA

Ortoptikk, paediatrik utvikling, lesevansker, svakt syn , binokulaer syn,

CV

Publikasjoner