Nella Marie Foss Sørsveen

Seniorkonsulent

Handelshøyskolen
Adm, Handelshøyskolen
Campus Ringerike (E 110)