Nils Eilert Sørgaard

Høgskoledosent

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø (1-331)

Ansvarsområder

Undervisning i samfunnsøkonomiske kurs: Mikro- og markesøkonomi, Makroøkonomisk teori og politikk, Offentlig økonomi, og Internasjonal økonomi. Særlig kompetanse angående: Makroøkonomisk stabilisering, Olje- og gassinntektenes styring og betydning for norsk økonomi, Reklame i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

 

 

 

 

Kompetanse

Særlig kompetanse angående: Makroøkonomisk stabilisering, Olje- og gassinntektenes styring og betydning for norsk økonomi, Reklame i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
 

CV

Publikasjoner

Publikasjoner

Sørgaard, Nils Eilert.
Handlingsregelen for bruk av oljepenger – for god til å være sann?. Porsgrunn: Høgskolen i Telemark 2013 (ISBN 978-82-7206-375-6) 50 s.

Sørgaard, Nils Eilert. <