Nils-Petter Karlsson

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (K-109)

Ansvarsområder

Kompetanse

  • Undervisning og veiledning bachelor i barnevern og bachelor i vernepleie.
  • Emneansvar for samfunnsmessige rammebetingelser med vekt på politikk og muligheter og begrensninger for profesjonsutøvelse.
  • Internasjonal koordinator i instituttet, medlem av fakultetets internasjonale utvalg. Deltaker og koordinator i flere internasjonale prosjekter innen Erasmus+, Nordplus og SIU.
  • Arbeider med sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap, med særlig vekt på initiering og oppfølging av studentbedrifter i sosialt entreprenørskap. Ansvarlig for innovasjonscamper for studenter i instituttet.

CV

Publikasjoner