Nina Bollum Berge

Universitetslektor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 421)