Nina Marianne Iversen

Professor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike ()