Nuno Alexandre N. Marques

Studieveileder / Rådgiver

Handelshøyskolen
Adm, Handelshøyskolen
Campus Bø (1-339)
Rådgiver

Ansvarsområder

 1. Emneansvarlig for INT100B International Politics ved Campus Bø
 2. ​Studierådgiver for:
 • Bachelor i IT og informasjonssystemer;
 • Bachelor i Innovasjon og entreprenørskap;
 • Bachelor i Internasjonal markedsføring og reiseliv;
 • Årsstudium i Informasjonsbehandling, IT og Informasjonssystemer, og Geografiske informasjonssystemer (GIS).

       3. Annet:

 • NORDPLUS;
 • EuroWeek (Prime Network);
 • Veileder i Studentbedrift;
 • Individuell studieveiledning;
 • Søknader om innpass av annen utdanning;
 • Permisjonssøknader;
 • Studieprogresjon;
 • Utdanningsplaner;
 • Tilrettelegging for valg av valgfrie emner på bachelorprogrammene;
 • Internasjonalt inn- og utveksling på studieprogrammene i samarbeid med Seksjon for internasjonalisering.

Kompetanse

 • EU;
 • International Politics;
 • Foreign Policy;
 • Diplomacy;
 • Human Rights;
 • International Law;
 • Intelligence Studies.

CV

 • Tidligere fotballspiller (1997-2013)
   
 • PhD Law (Lancaster University from January 2020);
 • LLM Diplomacy and International Law (Lancaster University);
 • MSc International Relations (Norwegian University of Life Sciences);
 • BSc Innovation and Entrepreneurship (University of South-Eastern Norway);
 • Første avdeling rettsvitenskap (The University of Lisbon School of Law).

https://www.linkedin.com/in/nunomarques81

Publikasjoner