Odbayar Tumendemberel

Stipendiat INHM

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Stip, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Campus Bø ()