Oddvar Hjulstad

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (N-117)
Oddvar er høgskolelektor i spesialpedagogikk. Han underviser på bachelor- og masternivå ved Høgskolen i Sørøst-Norge. For tiden underviser han i temaer som funksjonshemning og funksjonshemmende barrierer, sansetap og læring, bimodal tospråklig opplæring, atypisk kommunikasjon, vitenskapsteori og metodelære. Oddvar har tidligere jobbet som lærer for hørselshemmede elever, vært forskningsmedarbeider ved Skådalen kompetansesenter og jobbet som seksjonsleder for hørselsseksjonen i Statped Sørøst.

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner