Ola Hellenes

Ola Hellenes

Øvingslærer

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Notodden (C-109)