Ole Boe

Professor

Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen (6304)

Ansvarsområder

Kompetanse

Bedømmings- og beslutningspsykologi

Beslutningstaking

Karakterstyrker

Ledelse og lederutvikling

Ledelse og organisasjon i forsvarssektoren

Ledelsesteori

Militær ledelse

Militærpsykologi

Organisasjon og ledelse

Personlighetspsykologi

Stress og stressmestring

Strategisk ledelse og foretaksetikk

CV

Publikasjoner

https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&pnr=603087&instnr=222