Ole Håkon Røsland

Overingeniør

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for IT-infrastruktur
Campus Vestfold (C2-127)